Üniversiteler Mah. 1596. Cd. Safir Blokları E Blok Kapı No: 6 Ofis No: 02/03 Beytepe-Çankaya/Ankara
03122992563

CureOS Blocks Kemik Grefti

Linacol Medikal
CureOs® BLOCKS KEMİK GREFTİ
Etki Mekanizması

Etki Mekanizması
Kemiğin işlevsel en küçük birimine Osteon adı verilir. Osteonelektronmikroskopik düzeyde incelendiğinde bir mikrometre çapındaki kollajen liflerin bir araya gelerek kemik tabakalarını (lamellerini) ve kanal sistemini oluşturdukları görülür. Kollajen liflerin üzerinde 100 nanometre boyutunda HA kristalleri dizilerek kemiğin mikroskobik yapısını betimler. Üç boyutlu kolonlar şeklindeki osteonlar dizini her yönde gelen kuvvetlere en dirençli yapıyı oluşturur. Havers ve Volkman kanallarının içinde bulunan damar ağı bu kanalların çevresinde dairesel olarak dizilmiş yataklarındaki (lakün) osteositleri besler. Osteositler sitoplazmaları aracılığıyla birbirleri ile ve süngerimsi kemikteki endosteal ve periostunkambiyum tabakasındaki yüzeyel (bone liningcells) osteojenik hücrelerle iletişim içerisindedir. Kemikte oluşan yaralanma bu hücrelerce algılanarak önce osteoklastlar ardından da osteoblastlar uyarılır ve yeniden yapım döngüsü başlar (Weiner S, Traub W, Wagner HD. Lamellar bone: structure-functionrelations. J StructBiol 1999;126:241-55)
Ürünün tasarlanması ve üretilmesi sırasında kemik hücrelerinin içine yerleşebileceği birbiri ile bağlantılı gözenek yapısının göz önünde bulundurulması sağlanmıştır.

Yaşlanmayla birlikte ve osteoporoz adı verilen hastalıkta kemikteki yapım ve yıkım arasındaki denge yıkım yönüne kayar. Kemiğin mineral yoğunluğunun azalması, mikro-yapısındaki değişikliklerle birliktekırılganlığın arttığı osteoporoz hastalığında yapay kemik dokusu kullanılarak kemik yapısının güçlendirilmesine çalışılır. Kemik dokusu kan kökenli düzenleyiciler, fiziksel çevre, periostu saran nöral ağ ve kişinin genetik yapısı tarafından kontrol edilir. Geliştirilen yapay kemik dokusu bu kontrole izin verecek şekilde tasarlanmıştır (Keskin DS, Tezcaner A, Korkusuz P, Korkusuz F, Hasirci V. Collagen-chondroitinsulfate-based PLLA-SAIB-coated rhBMP-2 deliverysystemfor bone repair. Biomaterials 2005;26:4023-34).

Yapım ve yıkımın latincehomeostasis olarak da adlandırılan denge içerisinde sürdürüldüğü kemiğin boyutuna bağlı olarak yaklaşık 4 ile 10 yıl içerisinde kendini tamamen yenilediği varsayılabilir. Diğer doku ve organlardan farklı olarak kemik dokusundaki onarım kendini yenileme biçiminde olmakta ve bu da rejenerasyon olarak adlandırılmaktadır. Burada kan dolaşımı olmaksızın yenilenme ve onarım olamaz. Bu nedenle ürün, gözenek çapı ve toplam gözeneklilik olarak yenilenmeye olanak sağlayacak ve kan dolaşımına izin verecek şekilde tasarlanmıştır (Çırpar M, Korkusuz F, Korkusuz P. Kemiğin yapısal ve fiziksel özellikleri. In: Akçalı İD, Gülşen M, Ün K, editörler. Kas-iskelet sistemi biyomekaniği.Adana: Güneş Tıp Kitapevleri; 2009. p. 227-250).