Üniversiteler Mah. 1596. Cd. Safir Blokları E Blok Kapı No: 6 Ofis No: 02/03 Beytepe-Çankaya/Ankara
03122992563

CureOS HTO Kemik Grefti

Linacol Medikal
CureOs® HTO KEMİK GREFTİ
Amaçlanan Kullanım
CureOs® Travma, kemik enfeksiyonları, konjenital anomaliler, kas iskelet sistemi tümör cerrahisi, revizyonartroplasti cerrahisi ve spinal cerrahi gibi rekonstrüktif işlemler sırasında oluşan kemik defektlerini tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır.
CureOs® hekim tarafından gerekli görülen tüm travmatik ve patolojik kemik (Ekstremite, Omurga ve Pelvis) boşluklarının doldurulmasında endikedir. Diğer greft malzemeleri (vida, trokar, kişner teli ) ile birlikte de kullanılabilmektedir. Kullanılacak greftin türü ve hacmi; defektin büyüklüğüne ve tipine bağlı olarak hekim tarafından belirlenir.
Travmatik kemik defektlerinin onarımında, patolojik kemik defektlerinin onarımında, osteosentez, kırıkların tedavisinde, tibialosteotomide, hekim tarafından gerekli görülen diğer tüm kemik doku onarımlarında kullanılmaktadır.
Hedef Hasta Populasyonu; Başlıca travmatik veya patolojik nedenlerle ekstremite, omurga ve pelvisinde boşluk oluşmuş hastalar, kırıkları bulunan hastalar ve hekim tarafından gerekli görülen kemik doku onarımına ihtiyacı olan hastalar hedef kitle olarak kabul edilmektedir. Hamilelikte, süt veren annelerde ve çocuk hastalarda kullanım etkisi bilinmemektedir.Endikasyonlar
Tüm travmatik ve patolojik kemik (Ekstremite, Omurga ve Pelvis) boşluklarının doldurulmasında endikedir.
Diğer greft malzemeleri ile birlikte de kullanılabilmektedir. Kullanılacak greftin türü ve hacmi; defektin büyüklüğüne ve tipine bağlı olarak hekim tarafından belirlenir.
Ayrıca; Travmatik kemik defektlerinin onarımında, Patolojik kemik defektlerinin onarımında, Osteosentez, Kırıkların tedavisinde, TibialOsteotomide, Hekim tarafından gerekli görülen diğer tüm kemik doku onarımlarında endikedir.

CureOs®; > %95 TriCalciumPhosphate, Silikat Katkı İçeren, Silisyum İçeriğinden Dolayı Kirli-Beyaz/Beyaz Renkte Crunch Kemik Greft Malzemesidir.

Yapısında yalnızca TriCalciumPhosphate bulunduran bir yapıya sahiptir.

1 – 550 µm çapında gözeneklere sahip, %1-80 toplam gözenek hacminde, morfolojik ve kimyasal olarak doğal kemik dokusuna yüksek benzerlik gösteren bir fiziksel yapıya sahiptir.
Ürün; farklı defekt ebatlarına ve geometrisine tam uyum sağlayabilmesi amacıyla farklı ebatlarda küp, granül, şerit,wedge- blok, putty şeklinde tasarlanmıştır.

İmplantasyonu takip eden 6 ila 12. aylar arasında kısmen veya tamamenbiyo-bozunmaya uğrayarak vücutta kısmen veya tamamen yok olması beklenmektedir .
Biyobozunma deneyleri ile de bu ispatlanmıştır.
Ürün herhangi bir hayvansal doku veya kan türevi içermemektedir.
Ürün herhangi bir insan doku veya kan türevi içermemektedir.
Ürün herhangi bir ftalat veya türevleri içermemektedir.
Ürün radyoaktif herhangi bir bileşen içermemektedir.
Kullanımdan önce herhangi bir ön-işlem gerektirmeyen, çift steril poşet içerisinde piyasaya arz edilen, Class-III, sentetik kemik greftidir.

Gamma yöntemi ile steril edilmiş, tekrar steril edilip kullanılması uygun olmayan, kullanıcı tarafından steril edilmesine / tekrar steril edilmesine gerek olmayan, tek kullanımlık bir üründür.

Ürün osteobiyolojik materyallerle ve kemik iliği ile temas edebilir. Biyobozunma deneyleri ile ispatlanmıştır.